TV@FJFI/SbornikovaPravidla/index

Pokyny pro příspěvky do sborníků Týdne vědy

Základní formální pravidla

 • Font:Roman, nebo Times New Roman.Okraje:2.54cm (1in) všude.
 • Název příspěvku:velikost fontu:20, NEtučně.
 • Jména autorů: jména všech autorů ve tvaru “Jméno Příjmení”, kde jména zapište jen jejich zkratkami (např. místo Jiří Novák napište J. Novák; nepište Novák, J. U jmen neuvádějte tituly. Velikost fontu:16.
 • Název pracoviště, adresa: může být i více různých adres. Za pomoci symbolů (*, příp. **) vyjádřete, kam který autor patří. Velikost fontu:16.
 • Kontaktní e-mailová adresa: adresa hlavního autora příspěvku. Velikost fontu:16.
 • Abstrakt: podle vzoru. Velikost fontu 12.
 • Tělo příspěvku: Názvy kapitol číslovat, font tučný, velikost 18. Podkapitoly nečíslovat, velikost 16 tučně. Samotný text fontem velikosti 12. Zarovnání do bloku.
 • References: zapište literaturu, která je zdrojem vaší práce
 • Nečíslovat strany.
 • Sborníky tiskneme černobíle, i když na webu bude barevně (takže můžete to dodat barevné, ale vytisknuté to bude převedeno na černobílý tisk). Pokuste se na to myslet.
 • Názvy souboru bez diakritiky (háčky a čárky). Rozsah příspěvku minimálně 1 a maximálně 4 stránky. Velikost souboru do 1mb.
 • Jak citovat.

Vzorově řešený dokument

PDF (latex)

Vzorové dokumenty:

WORD

Vzorové dokumenty:

Dokument prosím slouží především jako formální vzor.

Příspěvky se přijímají výhradně ve formátu PDF! Vy jej však můžete udělat nejprve ve Wordu či LaTeXu a poté je zkonvertovat do PDF

Literatura

 • H.J. Greenberg.A Simplified Introduction to LaTeX.web. 1999.

Přivítám upozornění na chyby, podněty k funkčnosti této stránky na mail.