FTTF/Marianska/17/Program/index

Program 2017

Po 9. 1.

18:30 Vojtěch Svoboda - Tokamaku GOLEM v roce 2016

 • Shrnutí pokračujících prací a novinekna tokamaku. Shrnutí akcí na tokamaku GOLEM konané v loňském roce a jejich vyhodnocení. Využití mikrovlnné předionizace. Prezentace Prezentace Prezentace

Út 10. 1.

9:00 Ondřej Grover - L-H prechod v tokamakovém plazmatu, studie lokálních parametru okrajového plazmatu

 • Přechod z tzv. L-módu (módu nízkého udržení) do H-módu (vysokého udržení) je kritický pro provoz pokročilých tokamaků, např. ITER, DEMO. Samotný přechod však dodnes není plně teoreticky vysvětlen a proto je intenzivně zkoumán. Přednáška uvede jeden ze slibných teoretických modelů: Kim-Diamond založeného na přístupu lovec-kořist pro dvojici střižné toky a turbulence. Důraz bude kladen na vznik zonálních střižných toků pomocí gradientu Reynoldsova napětí. Následně budou prezentovány experimentální výsledky zahrnující srovnání měření radiálních profilů Reynoldsova napětí pomocí Langmuirových a ball pen sond a také první výsledky z měření limitních cyklových oscilací předpovídaných modelem lovec-kořist. Prezentace

10:00 Jakub Veverka - Alternativní metody přípravy permeačních bariér pro použití v termojaderné fúzi

 • Permeation of tritium and its compounds is a serious thread for ensuring of safe service of fusion facilities. Negative consequences involve activation of the facility, loss of fuel and risk of structural changes in the material. The issue is currently assessed by R&D of thin ceramic layers deposited on the surface of endangered components. Commonly chosen material range involve oxidic ceramics (Al2O3, Er2O3), nitrides (TiN, ZrN) or carbides (TiC). Partial success was already reached on laboratory scale, however there still remain issues to be solved e.g. concerning corrosion resistance or temperature and radiation compatibility. In theoretical part of my Master thesis, a summary of experimental methods, materials and recent experimental result. Experimental part of my thesis is focused on electron beam remelting of plasma sprayed alumina coatings and measuring of permeation reduction factor of thin nitride layers. Preliminary results may promise value of TPRF over 20,000 but it has not been validated yet. Prezentace

11:00 Michal Farník - Diagnostika ubíhajících elektronů na tokamaku COMPASS pomocí EC vln

 • Byla představena metoda diagnostiky netermálních elektronů pomocí elektronové cyklotronní emise (ECE). Metoda využívá vertikálně zapojený radiometr o 16 kanálech s šířkou pásma 850 MHz. V prezentaci byly zmíněny základy fyziky ubíhajících elektronů (RE) spolu s teorií šíření vln v plazmatu, konkrétně ECE. Při splnění resonanční rovnice a podmínek pro správné měření jsme ze signálu schopní detekovat přítomnost RE. Proběhlo seznámení s prvotními výsledky a nastínění dalšího postupu. Prezentace

17:00 Jan Mlynář - Projekty na druhé desetiletí

 • Přehled z výběru z projektů, kterých se mohou a měli by účastnit studenti pro rozvoj jak svých znalostí v oboru, tak i svých osobních kontaktů s pracovníky a studenty na ostatních světových pracovištích a výzkumných ústavů fyziky plazmatu a fúze. Prezentace

20:00 Petr Kulhánek - O věcech neobyčejně obyčejných I

 • Taje “notoricky” známých fyzikálních dějů a jevů (část 1.) Prezentace

St 11. 1.

17:00 Petr Kulhánek - O věcech neobyčejně obyčejných II

 • Taje “notoricky” známých fyzikálních dějů a jevů (část 2.) Prezentace

20:30 Michal Kazda - VINCI - NUVIA

 • Přednáška úspěšného absolventa oboru FTTF o propojení vědy, výzkumu, vývoje a průmyslu. Prezentace

Čt 12. 1.

9:00 Ondřej Ficker - Latest results: RE in COMPASS and JET

 • Runaway electrons jsou částice, které nejvíce trápí fúzní fyziky. Odnášejí energii a mohou poškodit vnitřní povrch tokamaku. Přednáška presentuje přehled posledních poznatků o RE na tokamacích JET a COMPASS. Prezentace (PowerPoint) Prezentace(pdf)

11:00 Jaroslav Čeřovský - Využití Čerenkovova detektoru při studiu ubíhajících elektronů

 • High energetic particles, called runaway electrons, are accelerated in the electric field of tokamak almost without collisions with thermal plasma particles. These electrons are accelerated to the relativistic velocities and are dangerous for the first wall of tokamak. New technique of electron measurement, which is based on use of Cherenkov-type detectors, was developed. The Cherenkov detectors have already been used in experiments at CASTOR, ISSTOK, TORE SUPRA, COMPASS and TCV. Examples of applications of the new technique are described. Prezentace

17:00 Jan Horáček - Okraje plazmatu

 • Vědecká témata týkající se okraje plazmatu s aplikací pro design ITERu a DEMO za posledních 5 let výzkumu na AV ČR. Prezentace Prezentace

17:30 Jakub Svoboda - Dekonvoluce dat z maticových kamer v diagnostice tokamaků

 • Short introduction into tomographical reconstruction focused on use for tokamak plasma. More detailed description of algorithm for generation of geometry matrix for tangentialy viewing visible camera. Discusion about influence of helicity and reflections. Prezentace

18:00 Peter Švihra - Polovodičové pixelové detektory

 • Polovodičové pixelové detektory a jejich příprava na použitie vo fúznych experimentoch Prezentace Video soubor

20:00 Jaroslav Krbec - Geodesic Acoustic Modes on the COMPASS tokamak

 • Geodesic Acoustic Modes on the COMPASS tokamak Prezentace

Pá 13. 1.

9:00 Vojtěch Svoboda - Shrnutí dosavadních výsledků a diskuse k dalšímu pokračování studentských vědeckých konferencí.

Prezentace

11:00 Zakončení konference