FTTF/Marianska/16/Program/index

Program 2016

Po 18. 1.

18:30 Vojtěch Svoboda - Tokamaku GOLEM v roce 2015

 • Shrnutí rekonstrukce tokamaku. Shrnutí akcí na tokamaku GOLEM konané v loňském roce a jejich vyhodnocení. Využití mikrovlnné předionizace. Prezentace

Út 19. 1.

9:00 Kateřina Jiráková – Radiální profily okrajového plazmatu tokamaku COMPASS

 • Experiments suggest that the SOL can be divided into two parts, the near and the far SOL, each characterised by a different SOL width. This presentation covers the topic of acquiring SOL widths from radial profiles of ion saturation current and interpretting them, with emphasis being put on the influence of poloidal shear. L-mode experimental data from tokamak COMPASS are used. Prezentace

10:00 Adam Seman - Podpora experimentů na tokamaku COMPASS pomocí simulací

 • Podpora experimentov pomocou počítačových simulácií umožňuje rýchlejší a ekonomickejší spôsob vedeckého pokroku. Transportné simulácie celého výboja v tokamaku dokážu napríklad overiť konzistentnosť dát z jednotlivých diagnostík a tiež dopočítať veličiny, ktoré se priamo nemerajú. Pokiaľ je transportný model dobre „vytrénovaný“ na experimentálnych dátach, tak je možné s ním tiež s dostatočnou presnosťou predpovedať parametre budúcich výbojov. Výzkumný úkol sa zaoberá problematikou injekcie neutrálnych častíc – NBI, hlavne z hľadiska podpory experimentov na tokamaku COMPASS pomocou numerických simulácií. Prvá kapitola je venovaná teoretickému základu potrebnému pre pochopenie magnetického udržania vysokoteplotnej fúznej plazmy v zariadeniach typu tokamak. Druhá kapitola preberá problematiku injekcie neutrálnych častíc – NBI z hľadiska ionizácie a termalizácie injektovaných častíc. Posledná kapitola je venovaná samotným výsledkom numerických simulácií. Vo výsledkoch sa nachádza parametrický rozbor pomocou jednoduchej simulácie a komplikovanejšie výsledky a porovnania zo simulačních kódov FAFNER a METIS. Doplnením simulácií je porovnanie simulovaných časových vývojov energie plazmy a elektrónovej teploty pomocou kódu METIS s experimentálními dátami. Kľúčové slová: jadrová fúzia, tokamak, injekcia neutrálnych častíc – NBI, numerické simulácie Prezentace

11:00 Ondřej Grover - L-H prechod v tokamakovém plazmatu

 • The high confinement mode (H-mode) is a phenomenon observed in many modern tokamaks and has been selected as the reference scenario for ITER and future devices. However, to this day the transition to H-mode is understood only on an empirical level. The first part of the talk will focus on a brief overview of one of the candidate theories for this transition, the interaction between zonal flows (ZF) and plasma drift wave turbulence. The second part of the talk will provide a summary of the development of a new reciprocating probe head designed for measurements of the radial component of the electric field with hight temporal resolution which is needed for effective measurement of ZF. Prezentace

17:00 Richar Duban – Study of New Technique for Distribution of Tokamak Divertor Plasma Heat Flux by Fast Swept Magnetic Coil

 • Tokamak ITER energy loads on divertor during Type-I ELMS are unacceptable. Extrapolations show that even with mitigated Type-I ELMs, tungsten melts. Natural ITER Type-I ELMs deposit peak energy density 17 MJ/m2, whereas 0.5 MJ/m2 is the wolfram melting threshold. There are several ELM mitigation techniques like RMP, vertical kicks, pellet pacing, nitrogen seeding, etc. The new idea, sweeping the divertor strike point in space fast and large enough using fast swept magnetic coil to spread the power, could be used as a supplementary technique for necessary mitigations. The main goal of this thesis is to test the new approach, its technical design and applicability for tokamak COMPASS with perspective for tokamak DEMO. Key words: Type-I ELMs, tokamak COMPASS, tokamak ITER, tokamak Prezentace

18:00 Jakub Svoboda - Dekonvoluce dat z maticových kamer v diagnostice tokamaků

 • Short introduction of tasks of my bachelor thesis and basics of tokamak tomography. Prezentace

19:30 Jan Stöckel - Ohřívání plazmatu neutrálními svazky

 • Ohmic heating in tokamaks, Neutral Beam Injector on COMPASS, Experimental results with NBI heating Prezentace

St 20. 1.

9:00 Martin Matušů - Matrix circuit solver, equi2d module

 • Although numerics free-boundary equilibrium code FREEBIE is developed at tokamak COMPASS, it does not have implemented solver of general electric circuits supplying coils. So far, only approximations of series circuits were used, reducing the accuracy of the code. Therefore, author develops a solver of complex circuits based on nodes potential description. Many tests were run so far, verifying correct function of the solver. As further development of the FREEBIE code, post-processing module called EquiSolver was implemented. Its main goal is to interpret previously calculated data of poloidal magnetic flux in tokamak. Exemplary functions results, such as magnetic axis and separatrix localization, are presented. Prezentace

10:00 Miroslav Šos - Optimization of operation and data processing of tokamak plasma diagnostic based on Thomson scattering

 • Diagnostic system based on Thomson scattering is implemented on tokamak COMPASS to provide profiles of electron temperature and density in the plasma. Thomson scattering (TS) is an elastic scattering of electromagnetic radiation by a free electron. High power lasers must be used in order to receive sufficient signal of the scattered radiation. To obtain reliable measurements of electron density precise alignment of the laser beam is indispensable. Even a small deviations of the laser beam chord crossing the plasma can lead to a loss of the calibration resulting in unreliable measurements. Several optical components (mirrors, lenses) are included in the laser beam path. For the purpose of improving laser alignment a set of IP cameras is planned to be installed along the laser path together with motorised mirrors which could provide easier manipulation and adjustment of the laser beam. Prezentace

11:00 Bořek Leitl - Bolometrická měření na tokamaku GOLEM

 • The presentation is devoted to describe properties and advantages of fast AXUV diods, its practical use as a detector of UV and SXR light on tokamaks, summarize results of the bachelor degree thesis, where preamplifier was used, such basic determination of vertical plasma position on tokamak GOLEM and describes suggestions of signal amelioration for another preferred diagnostic way without preamplifier. Prezentace

17:00 Ondřej Ficker, Miloš Vlainic – Runaway electrons everywhere

 • The presentation is devoted to describe properties and advantages of fast AXUV diods, its practical use as a detector of UV and SXR light on tokamaks, summarize results of the bachelor degree thesis, where preamplifier was used, such basic determination of vertical plasma position on tokamak GOLEM and describes suggestions of signal amelioration for another preferred diagnostic way without preamplifier. Prezentace

20:30 Petr Kulhánek - Nová soustava jednotek SI na obzoru

Čt 21. 1.

9:00 Jan Prokůpek - HELCZA

 • Zařízení HELCZA (High Energy Load Czech Assembly) je určeno pro testování komponent termojaderného reaktoru ITER, které budou ve styku s plazmatem. Jsou to především panely první stěny (PFW z anglického Primary First Wall), vnitřních divertorových terčů a Faradayových antén radiofrekvenčního ohřevu. Tyto testy vyžadují tepelný tok v rozsahu 0,5 MW/m² až 40 MW/m². Stavba zařízení HELCZA byla dokončena koncem roku 2015. Materiály reaktoru ITER jsou navrženy tak, aby vydrželi tepelné zátěže běžného provozu tokamaku. V případě tepelného zatížení první stěny se bude jednat o intenzitě přibližně 3 MW/m² a v případě divertoru o maximálně výše zmiňovaných 40 MW/m². V samotném reaktoru budou tyto materiály vsazeny do modulů, se kterými bude možné samostatně manipulovat. Tyto moduly budou přímo vystaveny tepelnému a radiačnímu působení plazmatu, ze kterého bude teplo odváděné vodou pomocí soustavy chladicích kanálů. Zařízení HELCZA bude tyto moduly testovat pouze z hlediska cyklických zátěží tepelným tokem, který bude simulován elektronovým svazkem o maximálním výkonu 800 kW. Prezentace

11:00 Tatiana Okonechnikova – Konverze 3D modelu tokamaku GOLEM

 • Prezentace tokamaku golem ve webovem prohlizeci pomoci technologie X3DOM, konverze modelu do formatu X3D http://buon.fjfi.cvut.cz/tatiana/ Prohlídka tokamaku GOLEM Prezentace

17:00 Michal Šmíd - ELI

 • The Plasma Physics Platform at ELI Beamlines is a flexible and versatile platform dedicated for fundamental research. With its unique combination of laser beams, including the 10 PW, two high rep. rate 1 PW lasers and a kilo-Joule uncompressed beam it will focus on four fields of plasma physics including the ultraintense laser-matter interaction, warm dense matter (WDM), laboratory astrophysics and advanced plasma physics experiments. For several applications, a laser driven betatron source is being developed to serve as a ultrafast backlighter for active diagnostics. Two distinct regimes of this backlighter are being investigated and prepared. The downramp injection LWFA should produce high charge of 10-100 keV electrons suitable for electron diffraction, while the 1-10 keV betatron x-ray radiation would provide ultrafast radiation for x-ray absorption measurements. ELI-Beamlines, Warm Dense Matter, Planned experiments at ELI, Laser Wake field acceleartion, Diagnostic usage of LWFA Prezentace

19:30 Jan Mlynář - Ernst Mach

 • Přednáška věnována stému výročí narození Ernsta Macha

Pá 22. 1.

9:00 Vojtěch Svoboda - Shrnutí dosavadních výsledků a diskuse k dalšímu pokračování studentských vědeckých konferencí.

10:00 Marin Matušů, Ondřej Grover - Diskuse nad výpočetními modely užívanými při numerickém modelování ve fyzice plazmatu